Selskabsret

Alhambra advokater yder rådgivning inden for alle områder af selskabsretten, og rådgivningen omfatter blandt andet:

• Stiftelse af virksomhed, herunder valg af selskabsform,
• Vedtægtsforhold,
• Kapitalstruktur, herunder kapitalændringer,
• Fusioner, omdannelser, spaltninger og likvidationer,
• Generalforsamlinger, herunder planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenterhverv,
• Aktionærforhold, herunder aktionær- og anpartshaveroverenskomster,
• Joint ventures og andre alliancer,
• Kapitalfremskaffelse, herunder venturekapital og anden fremmedfinansiering
• Bestyrelsesarbejde,
• Fondsret,
• Selskabsretlige ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og hos andre offentlige myndigheder.