Retssager og voldgift

Alhambra advokater er velbevandret i relation til retssager og voldgiftssager. Firmaet er kendt og respekteret for at påtage sig komplekse sager.

Advokat Phillip Comerford fører straffesager, herunder i særdeleshed i relation til økonomisk kriminalitet Phillip har i sin historie været engageret i mange større sager inden for dette område.

Phillip Comerford påtager sig også rollen som voldgiftsdommere i danske og udenlandske voldgiftssager, der føres på dansk, engelsk eller tysk.

Firmaet bistår - i samarbejde med udenlandske kolleger danske og udenlandske klienter i forbindelse med retssager og voldgiftssager underlagt udenlandsk ret.